Jäsenyysasiat

Tehyn varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä, kun on suorittanut terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittanut.Jäseneksi liitytään sen työpaikan ammattiosastoon, jossa työskentelet sillä hetkellä.

  • Ammattiosaston jäsensihteerinä toimii Tiina Saarinen, 
    tinttisaa@gmail.com
  • KSSHP:n ammattiosaston numero on 508. Jäseneksi liittymispäivä on se päivämäärä, millä olet allekirjoittanut jäsenhakemuksen/ammattiosastomuutoksen.

LIITTYMISEN voit tehdä seuraavasti:

SÄHKÖISESTI

1. Täytä Tehyn sähköinen ilmoittautumiskaavake 

2. Muista lisätä suosittelija 
3. Tulosta perintäsopimus jäsenmaksuperintää varten
4. Lähetä liittymislomake


Tulostettu perintäsopimus antaa työnantajalle oikeuden periä palkastasi Tehyn jäsenmaksun. Valtakirja on allekirjoitettava ja toimitettava palkkatoimistoon. Jos siirryt toisesta liitosta Tehyyn, pyydä edellisen liiton perintävaltakirja pois työnantajaltasi samalla, kun toimitat Tehyn valtakirjan palkkatoimistoon.

PAPERILLA:
* pyydä osastosi yhdysjäseneltä tai luottamusmieheltä paperinen liittymislomake.

Paperiset tulostetut/valmiit lomakkeet lähetetään täytettynä palkkatoimistoon: KSSHP, rakennus 4/5 työantajaperintää varten ja sieltä nämä palautuvat ammattiosastomme jäsensihteerille Tiina Saariselle sekä edelleen Tehyyn.

 

PAIKALLISIA JÄSENETUJA

 

Ammattiosaston tuki "TYHY"-tyyppiseen tehyläisten kokoontumiseen

Ammattiosasto on jo vuosia sitten päättänyt tukea jäseniään erilaisissa "TYHY"-tyyppisissä kokoontumisissa. Tuen edellytyksenä on:

  • Yhteisöllisyys, tehyläisyys ja ammattiosaston jäsenyys
  • Anomus ja lasku toiminnasta/kokoontumisesta sekä nimilista osallistujista toimitettava hallituksen kokoukseen, jossa avustus ja sen suuruus päätetään tapauskohtaisesti (Hallituksen kokousajankohdat näet tapahtumakohdasta)
  • Tuki koskee kerran vuodessa osastoa/yksikköä/ryhmää
  • Kokoontumiseen sisältyy ammattiyhdistysasiaa
  • Summa on 10€/ tehyläinen

Esimerkkejä mahdollisesta toiminnasta/kokoontumisesta voivat olla esim. saunaillat, konserttimatkat, retket ja muisteluillat. Ota tarvittaessa yhteys hallituksen jäseniin ja kysy lisää.

  • Tukea ei makseta jos työnantaja on jo tukenut jollain tavalla toimintaa/ tapahtumaa/ kokoontumista. Esimerkki tästä on mm. pikkujoulut jossa työnantaja tarjoaa ruokailun tai tilat tai molemmat. 

 

Muita tehyläisten jäsenetuja löydät Tehyn sivuilta ja jäsenetulistat päivittyvät usein.