Ryhdy luottamusmieheksi - luottamusmiesvaalien täydennysvaalit menossa

10.1.2024

Tehyn ammattiosastot 508, 509, 517 ja 519 avaavat  täydennysvaalit Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Tehyn toimijat ovat liiton selkäranka. He valvovat jäsentensä etuja, neuvottelevat ja sopivat tehyläisten asioista paikallisesti. 

Keski-Suomen hyvinvointialueelle haetaan tehyläisiä luottamusmiehiä!

Tuleva toimikausi on 1.1.2024-31.12.2027

Tarjolla on mielenkiintoinen tehtävä, jossa pääset oikeasti vaikuttamaan työpaikkasi asioihin. Tehy kouluttaa sinut tehtävään, takanasi on ammattiosastojen ja Tehyn asiantuntijoiden tuki.

Koulutusajat ovat palkallisia ja Tehy maksaa niiden kustannukset. Luottamusmiehillä on oikeus saada palkallista vapautusta työtehtävistään luottamustehtävien hoitamiseksi.

Kaikki luottamusmiehet toimivat tiiminä koko hyvinvointialueen jäsenten asioilla. 

 

Mitä luottamusmies tekee?

  • auttaa ja tukee työpaikan jäseniä työsuhteen asioissa, esimerkiksi  palkaan, lisiin, lomiin tai työvuoroihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.
  • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa.
  • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.
  • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.
  • neuvottelee paikallisista sopimuksista.
  • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia.
  • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille.
  • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa.
  • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon.
  • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä 

Luottamusmiehen tukena ovat alueen järjestöasiantuntija ja muut liiton asiantuntijat.

Luottamusmiesten ehdokasasettelu alkaa 10.1.2024 klo 12:00 ja päättyy 24.1.2024 klo 12:00

Ehdokasasiakirja tästä linkistäKyseisellä kaavakkeella asetut ehdolle vaaliin.

VAALIKELPOISUUS JA ÄÄNIOIKEUS

 Vaalikelpoinen on Tehyn varsinainen jäsen, joka on palvelussuhteessa ko. hyvinvointialueeseen kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä. Äänioikeutettu on Tehyn varsinainen jäsen, joka on äänestysaikana virka- tai työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa (omais- tai perhehoitaja) ko. hyvinvointialueeseen.

 EHDOKASASETTELU

Yksi äänioikeutettu voi asettaa kuhunkin vaaliin yhden ehdokkaan. Ehdokas ei voi itse asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaita voivat asettaa vain sellaiset jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa. Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa suostumuksen ehdokkuudesta. 

Ehdokasasettelun asiakirja toimitetaan vaalilautakunnalle kuvana, pdf-tiedostona tai muuten skannattuna 

Asiakirjoja ottaa vastaan vaalilautakunnan puolesta vaalilautakunnan pj Jari Kauppinen 24.1.2024 klo 11:00 mennessä osoitteessa jari.kauppinen@tehy.net

Jos tehtävä kiinnostaa tai jokin jäi mietityttämään, otathan rohkeasti yhteyttä vaalilautakunnan jäseneen:

Jari Kauppinen, jari.kauppinen@hyvaks.fi

Mervi Kinnunen, mervi.t.kinnunen@hyvaks.fi

Jaakko Korvola, jaakko.korvola@hyvaks.fi

Elina Söderholm, elina.soderholm@hyvaks.fi

Pia Vehmasoaho, pia.vehmasaho@hyvaks.fi

Outi Hantula, outi.hantula@hyvaks.fi

Maarit Simonen, suvi.simonen@hyvaks.fi

Eija Aspinmaa, eija.aspinmaa@konnevesi.fi

Vaalilautakunta